7 grunde til at outsource dit bogholderi

_I1F4723

Virksomheder i alle størrelser kan have fordele ved outsourcing af deres regnskabsopgaver på kort eller længere sigt.

Her er syv situationer hvor outsourcing kan give mening.

Virksomheden har ingen ansatte

Er du alene i virksomhed? Måske driver du en lille konsulentvirksomhed eller er i gang med opbygningen af noget større.
Dit bogholderi og regnskabsopgaverne er muligvis begrænsede. Opgaverne skal dog løses og det er vel næppe din spidskompetance.

Dette er en situation hvor outsourcing giver rigtig god mening. En professionel partner vil kunne få struktur på dit regnskab, så det bliver overskuelig, så det giver mening og bliver informativt. Informationerne skal jo være nemt tilgængelig for eksempelvis SKAT, men bestemt også for virksomheden.
Hvad så med prisen? Typisk så vil en professionel ikke have en højere timepris end den, som du selv udfakturerer samtidig, så vil opgaven kunne løses på kortere tid, hvorved at det faktisk kan være en dyrere løsning at varetage bogholderiet selv.

Ingen binding til dyre personaleomkostninger

Når virksomheden når en størrelse, hvor bogholderiet kræver en del timer, så kan det være fristende at ansatte en bogholder. Tidspunktet kommer da heldigvis også for de fleste. Men langt hende ad vejen, så vil det dog give bedst mening at forsætte samarbejdet med din professionelle partner. Der er en del skjulte omkostninger ved en ansættelse. Typisk så kan man godt lægge 30% til lønnen. Disse 30% skal dække sociale omkostninger, kontorhold, sygdom, ferie og meget mere.

Dette er et regnestykke, som skal laves før en ansættelse. Men det giver også mening når der skal spares i virksomheden.

Ansvar

Fejl begået af virksomhedens ansatte hæfter direktionen/bestyrelsen for. Nogle fejl kan være så graverende, at de kan påføre virksomheden tab i form af bøder eller erstatninger.

En professionel partner vil kunne blive pålagt dette ansvar for de outsourcede opgaver. Derfor er det også vigtig at sikre sig, at den professionelle partner har tegnet en forsikring, som dækker de udførte opgaver.

Løsning af midlertidige opgaver

Er virksomhed kommet bagud med bogholderiet måske på grund af sygdom, eller barsel eller måske en opsagt medarbejder. Her vil en professionel partner kunne hjælpe virksomheden hurtigt og sikkert videre.

Hurtig opstart af filial eller datterselskab

En udenlandsk virksomhed, som skal starte op i Danmark vil ved brug af en professionel hurtigt kunne have styr på det regnskabsmæssige setup ved outsourcing.

En virksomhed som starter op i en anden landsdel vil også have fordele ved outsourcing på kortere eller længere sigt.

Adgang til rådgivning et sted

Virksomhedens professionelle partner besidder en del viden, som virksomheden kan trække på. Det kan være regnskabs relateret med typisk også inden for HR.

Fleksibilitet

Måske er fleksibilitet ikke en 7. grund, men mere den gennemgående fordel ved outsorcing.

Outsourcing vil give dig fleksibilitet i forbindelse med

– økonomi
– op- og nedskalering af virksomheden
– spidsbelastningsperioder
– løsning af forskellig artede opgaver inden for økonomi og regnskab.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar