Hjemmebogholder – Er du klar til årsregnskabet?

Styr på regnskaberne giver ro

Styr på regnskaberne giver ro

Hjemmebogholder – Er du klar til årsregnskabet?

Mange enkeltmandsvirksomheder gå allerede nu og tænker på årsregnskabet og selvangivelsen.

SKAT har offentliggjort, at selvangivelsen/årsopgørslen bliver frigjort den 6. marts, så førend da, så kan det skattemæssige ikke komme på plads.

Men er du nu helt klar med årsregnskabet. Mange vil sige ja –  fordi alle bilag er bogførte.

Hvorfor ikke bruge lidt tid på selvkontrol af regnskabet?

Du vil kunne lave nogle små afstemninger selv for at sikre dig, at alt i orden.

Hvad skal du så gøre?

Resultatopgørelse

  • Check de væsentlig konti for dobbelt bogførte poster.
  • Check ligeledes om der mangler nogle poster. Er eksempelvis de faste månedligposter, såsom telefon og husleje med hver måned?
  • Er der kommet moms på poster, som er momsfrie?
  • Få styr på de poster, som ikke kan fratrækkes 100% i skat

Balance

  • Hvis du har anlægsaktiver – har du så husket afskrivningerne?
  • Stemmer dine likvider, det vil sige kasse og bank?
  • Hvad med debitorerne? Passer saldoen, med hvad du har til gode hos kunderne, har du overblikket over hvem der skylder dig penge? Er der måske nogle ’døde debitorer’ som skal afskrives?
  • Stemmer kreditorsaldoen overens med hvad du egentlig skylder? Har du måske glemt nogle udbetalinger eller er der leverandører, som ’skylder’ dig en kreditnota?
  • Har du ansatte, så er det et must at kontiene med de skyldige poster for a-skat, am-bidrag mm. stemmer overens med virkeligheden. Se evt. på hvad du har betalt af a-skat og am-bidrag i januar og se om det stemme med det skyldige beløb pr. 31. december
  • Moms – afstem og kontiene for indgående og udgående til hvad du har indberettet i årets løb. Passer totalen af momskontiene, med det som du forestiller dig du skal betale eller have tilbage i moms ved næste afregning?

Dette er naturligvis ikke en fuldstændig liste, men har du styr på de nævnte ting, så er du da kommet langt.

Held og lykke med, at få et endnu bedre overblik over din økonomi.

Stig Jakobsen

Accountman

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar